Bli medlem

Melder du deg inn i DNT vil du automatisk bli tilknyttet det lokallaget som hører til der du har bostedsadresse. Foruten å støtte en god sak, tilfaller en god andel av kontingenten det lokale turlaget og du får en rekke medlemstilbud gjennom DNT.

Sjekk medlemsfordeler og priser på medlemskap på DNTs hovedsider

Foto: Johanne Salamonsen