Bli medlem

Melder du deg inn i DNT vil du automatisk bli tilknyttet det lokallaget som hører til der du har bostedsadresse. Foruten å støtte en god sak, tilfaller en god andel av kontingenten det lokale turlaget og du får en rekke medlemstilbud gjennom DNT.

Foto: Johanne Salamonsen

Varangerhalvøya Turlag er kanskje landets rimeligste turlag, og tilbyr følgende priser:

Kategorier Varangerhalvøya Turlag
Familiemedlem 1000,- (f.o.m 2019)
Hovedmedlem 500,-
Barnas Turlag (0-12 år)  100,-
Skoleungdom (13-18 år)  150,-
Ungdom (19-26 år)  250,-
Honnør (67 år og eldre)  375,-
Husstand 250,-